Usuwanie folii rolniczych i odpadów z działalności rolniczej

Wójt Gminy Lubin informuje o możliwości składania wniosków na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: siatki, sznurki do owijania bel, opakowania po nawozach i typu Big –Bag. Program będzie realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zainteresowanych Rolników posiadających odpady pochodzące z działalności rolniczej prosimy o złożenie informacji o ilości posiadanych odpadów.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów, dostępny jest w Urzędzie Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. 9, na stronie BIP Urzędu Gminy Lubin w zakładce „Aktualności” oraz publikujemy go  poniżej.

Kompletne wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3 (Kancelaria ogólna, pok. 3) w terminie do 22 listopada 2019 roku.

Złożenie wniosku umożliwi bezpłatny odbiór w/w odpadów w 2020 roku tylko w przypadku otrzymania dofinansowania przez gminę z NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 9 lub pod nr tel. 76 8403128.

(RED)

Usuwanie foli-Gmina Lubin