Usprawniamy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Worki czy pojemniki na śmieci? Limit odbieranych nieczystości w dotychczasowym kształcie czy większy? Do końca marca bieżącego roku czekamy na uwagi i sugestie mieszkańców dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Lubin do zabrania głosu w sprawie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Czekamy na Państwa pomysły i propozycje, które udoskonaliłyby obecny system odbioru odpadów w naszej gminie. Zgłoszenia i uwagi będą analizowane i w miarę możliwości finansowych, wprowadzane w życie.

Informacje można przekazywać do Urzędu Gminy w Lubinie osobiście, pocztą tradycyjną – z dopiskiem „Propozycja zmian systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Lubin” – (ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin) lub elektroniczną (na adres: sekretariat@archiwum.ug.lubin.pl).