Urządzenia do dezynfekcji w gminnych szkołach

Możliwość stopniowego uruchamiania placówek oświatowych wiąże się z koniecznością stosowania wytycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom szkół. Pomóc w tym procesie mają dodatkowe środki ochrony przed rozprzestrzenianiem i zakażaniem się koronawirusem w postaci automatycznych urządzeń dozujących płyny dezynfekcyjne.

Szkoły mogły wnioskować do Ministerstwa Zdrowia o otrzymanie nieodpłatnie automatycznego dyspensera i płynów do dezynfekcji.  Już trzy spośród pięciu szkół (SP w Raszówce, SP w Siedlcach oraz SP w Krzeczynie Wielkim) otrzymały potwierdzenie o nieodpłatnym przekazaniu na okres 18 miesięcy do użytkowania dyspensera.  Pozostałe trzy: SP w Szklarach Górnych, SP w Niemstowie oraz szkoła filialna w Osieku oczekują na informację w tej sprawie.

Urządzenie to jest objęte gwarancją producenta. Wraz z dyspenserem szkoła otrzyma również określoną ilość płynu do dezynfekcji, w wielkości zależnej od liczby uczniów szkoły. Dyspenser musi być zamontowany w miejscu do tego przystosowanym. Wytyczne montażu stacji dezynfekującej przekazywane są bezpośrednio zainteresowanym szkołom. Przedstawiciel szkoły zostanie przeszkolony z obsługi dyspensera.

Po upływie czasu bezpłatnego używania szkoły mają możliwość podjęcia decyzji o dalszej współpracy z zakresie użytkowania sprzętu. Użyczającym dyspensery jest Polfa Tarchomin SA.