Urząd Pracy ma jeszcze pieniądze dla długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż posiada jeszcze środki pochodzące z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych dla następujących osób:

  • długotrwale bezrobotnych
  • powyżej 45 roku życia

W ramach ww. środków urząd może sfinansować następujące formy wsparcia:

  • staże z deklaracją zatrudnienia (wnioski mogą być składane do 20.08.2018r.)
  • szkolenia z uprawdopodobnieniem zatrudnienia
  • dofinansowanie kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych
  • dofinansowanie kosztów wynagrodzenia osób po 50 roku życia
  • środki na doposażenie stanowiska pracy

Wnioski na ww. formy wsparcia przyjmowane będą na bieżąco do wyczerpania środków.

(SR, lubin.praca.gov.pl)