Uruchomiono moduł wypożyczeń zbiorów w MAK +

Od 2 stycznia 2020 we wszystkich placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce rozpoczęto wypożyczanie książek za pomocą systemu Mak+. Dzięki systemowi czytelnicy mają możliwość założenia osobistego konta czytelnika, gdzie widzą co jest przez nich wypożyczone, mogą przedłużyć termin, zamawiać bądź rezerwować książki, a także otrzymują automatyczne, mailowe powiadomienia o zbliżającym się/przekroczonym terminie zwrotu. Wszyscy dotychczasowi oraz nowi czytelnicy zainteresowani korzystaniem ze zbiorów, zobowiązani są do podpisania nowej karty zobowiązań, po akceptacji postanowień nowego regulaminu biblioteki.

Czytelnicy mogą korzystać w każdej bibliotece naszej gminy z jednej karty czytelnika. Ponadto, po wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych innym bibliotekom pracującym w MAK +, czytelnicy mogą skorzystać z uproszczonej procedury rejestracji w tych bibliotekach, polegającej na podaniu numeru PESEL i weryfikacji poprawności danych, które zostaną udostępnione z biblioteki.

Czytelnicy bibliotek korzystających z systemu MAK+ mają dostęp do podglądu księgozbioru na dwa sposoby: z poziomu ogólnego OPACa (dostępnego pod adresem: szukamksiążki.pl) oraz poprzez katalog on-line z poziomu strony naszej gminnej biblioteki: https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/astart/388

Aby móc szukać, wybierać czy rezerwować książki (audiobooki lub czasopisma) z Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce najlepiej założyć konto z poziomu strony internetowej naszej biblioteki: https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/astart/388.

Do 31 grudnia 2019 do katalogu lokalnego wprowadzone zostało 40 310 egzemplarzy, co stanowi 97 % całego księgozbioru. Budowanie bazy katalogowej trwało wiele lat.

System biblioteczny MAK +, stworzony i rozwijany przez Instytut Książki, umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

System funkcjonuje obecnie w 2 365 bibliotekach (w 959 bibliotekach głównych i 1 406 filiach) co stanowi ok. 29,22% spośród wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. Podstawową cechą odróżniającą system MAK+ od wszystkich innych systemów katalogowych jest fakt, że biblioteki katalogują i udostępniają swoje zbiory jednocześnie w dwóch miejscach: na swojej stronie www oraz na stronie szukamksiążki.pl. Wg stanu na dzień 11 lutego 2020 roku, na stronie szukamksiążki.pl jest dostępnych 23 012 007 egzemplarzy książek. Średnio, dziennie przybywa ich 4 194. Jest to największy taki serwis w Polsce.

System MAK+ jest rekomendowany przez Krajową Radę Biblioteczną. Jest również całkowicie zgodny z formatem MARC21 oraz spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Niezbędne środki ochrony fizycznej, organizacyjnej i sprzętowej zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych użytkowników.

Zapraszamy do naszych gminnych bibliotek!

(WO, źródło: www.makplus.pl)