Uroczystości Barbórkowe w Oddziale Zamiejscowym w Lubinie Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce

DSC02245Barbórka to jedno z najważniejszych świąt w naszym regionie, obchodzone na cześć św. Barbary – patronki wszystkich górników. 4 grudnia to dzień, kiedy wszyscy pamiętamy, jak bardzo niebezpieczna i ciężka jest praca ludzi pod ziemią.

„Górnikiem być niełatwa rzecz. Raz w roku Święto jego jest” – słowa prostej piosenki z dziecięcego repertuaru w pełni oddają znaczenie zawodu górnika oraz przypominają, jak ważne jest ich Święto dla całej lokalnej społeczności.

W naszym przedszkolu, co roku pamiętamy o wszystkich górnikach i tradycyjnie organizujemy uroczystości i spotkania z przedstawicielami tego zawodu. Jednak tegoroczna uroczystość była szczególna, gdyż zaproszeni zostali wszyscy górnicy -tatusiowie naszych przedszkolaków na występ artystyczny przygotowany specjalnie dla nich.

Przed uroczystością swoją obecnością zaszczyciła nas także orkiestra górnicza, która w przejmujący sposób zagrała piękne utwory. Dzieci były pod wielkim wrażeniem i gorącymi oklaskami nagrodziły występ oraz wręczyły upominek.

Cześć artystyczna przygotowana przez przedszkolaków, pod kierownictwem nauczycielek była bardzo bogata . Inscenizacja w wykonaniu dzieci, tańce, piosenki – wszystko to uświetniło występ, nadając mu szczególnego, uroczystego charakteru. Tatusiowie górnicy byli wzruszeni i szczęśliwi, że mogą oglądać dzieci, występujące na ich cześć.

Nie zabrakło także prezentów dla każdego gościa, zaproszonego na uroczystość. Każdy otrzymał zabawną, ręcznie wykonaną figurkę górnika.

Dzieci z przedszkola w Raszówce w dzień Barbórki wybrały na wycieczkę do kopalni, gdzie zwiedziły Muzeum Ziemi Lubińskiej oraz tereny zakładów górniczych ZG Lubin.

Natomiast wszystkich Tatusiów górników oraz całą lokalną społeczność przedszkolaki wraz z gronem pedagogicznym mają zaszczyt zaprosić na uroczystą Akademię, która odbędzie się 9 grudnia 2015 roku o godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Raszówce.

„Dla górnika słonecznik koniecznie!

Niech pod ziemią mu będzie słoneczniej!

Kiedy w rudą skałę się wwierca,

W bardzo ciemnym, podziemnym chodniku,

Niech słonecznik mu świeci od serca!

Szczęść Boże wszystkim świętującym górnikom!

(oprac. Marta Heksel)