Uroczystość nadania imienia Mieczysława Lodzińskiego boisku w Księginicach

W najbliższą sobotę o godz. 14.00 odbędzie uroczystość nadania imienia Mieczysława Lodzińskiego boisku sportowemu w Księginicach. Na uroczystość zapraszają wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan oraz mieszkańcy Księginic.

Odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa, będąca wyrazem uznania zasług Mieczysława Lodzińska dla rozwoju sportu na terenie gminy Lubin i regionu.

Mieczysław Lodziński był zawodnikiem, a następnie prezesem Klubu „Iskra” Księginice, wolontariuszem krzewiącym sport wśród mieszkańców gminy oraz gminnym instruktorem sportu. To wieloletni działacz sportowy, organizator i koordynator imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, powiatowym i wojewódzkim, instruktor sportu w Gminie Lubin i – co zdarzyło się po raz pierwszy w historii gminnego samorządu – dwukrotny zdobywca tytułu Wolontariusza Roku Gminy Lubin.

Uchwałę w sprawie nadania imienia Mieczysława Lodzińskiego obiektowi sportowemu w Księginicach podjęta została przez radnych Gminy Lubin w czerwcu b.r. na zarządu Klubu „Iskra” Księginice oraz sołtysa tej miejscowości.

W programie sobotniej uroczystości zaplanowano także turnieje piłki nożnej, strzelecki i łuczniczy.

Po zakończeniu oficjalnej części odbędzie się Festyn z okazji Dni Księginic.

(MG)