Uroczyste otwarcie nowej siedziby Urzędu Gminy Lubin

Wiele podziękowań i życzeń towarzyszyło otwarciu nowej siedziby Urzędu Gminy Lubin przy ul. Księcia Ludwika I nr 3. Było oczywiście także symboliczne przecięcie wstęgi i okolicznościowy tort, którym częstowano zaproszonych gości, współpracujących na co dzień z urzędem. Poświęcenia nowego obiektu dokonał ksiądz  Tadeusz Żurek, wicedziekan dekanatu Lubin Zachód.

– Dziękuję pracownikom za ogromny wkład pracy, zaangażowanie i sprawną przeprowadzkę. To było bardzo trudne logistycznie przedsięwzięcie, ale wszystko przebiegło znakomicie i jestem z tego powodu bardzo dumny – mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. – Bardzo poprawiły się warunki pracy urzędu i mam nadzieję, że wpłynie to na jeszcze lepszą i sprawniejszą obsługę mieszkańców, bo to od zawsze jest naszym nadrzędnym celem.

Mieszkańcy Gminy Lubin doskonale wiedzą, że dwa dotychczasowe urzędowe budynki przy ul. Łokietka, były  mało przystosowane do roli urzędu, w którym załatwia się tak wiele spraw. O przeprowadzce myślano od 10 lat. Impulsem do bardzo intensywnych  działań było wypowiedzenie przez miasto Lubin, w lutym ubiegłego roku,  umowy dzierżawy Gminnego Gimnazjum.  Poszukując nowego lokum dla szkoły zdecydowano, że korzystniej będzie zainwestować w obiekt, do którego będzie mógł się także przeprowadzić Urząd Gminy. Na nowy budynek wydano 4 mln 100 tysięcy złotych, ale tylko w tym roku samorząd zaoszczędzi milion złotych, bo tyle płacono miastu za dzierżawę  budynku gimnazjum. Przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 swoją siedzibę, oprócz Urzędu Gminy i gimnazjum, znalazł także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Ośrodek Kultury Gminy Lubin.

Przeprowadzkę urzędu zaplanowano na pięć dni, ale na przełomie weekendu, więc w praktyce tylko przez dwa dni Urząd Gminy był nieczynny. Już wczoraj, 9 kwietnia obsługiwano interesantów, jednoczesnej meblując pokoje, rozkładając dokumenty i sprzątając. Mieszkańcy byli jednak bardzo wyrozumiali i okazywali dużą życzliwość.

-Załatwiłem wszystko co chciałem i to bardzo sprawnie – mówił Roman Łajtar, który dopytywał urzędników o kwestie związane z usuwaniem azbestu.

Na parterze  po prawej, tuż przy specjalnie tworzonym bocznym wejściu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych są referaty, do których najczęściej przychodzą mieszkańcy,  czyli referat spraw obywatelskich wraz z ewidencją ludności, referat podatków i opłat lokalnych oraz kancelaria Urzędu Gminy. Kilka pokoi zajmuje GOPS,  który ma tam kasę  a do końca kwietnia będą tam także pracownicy socjalni i komórka zajmująca się świadczeniami socjalnymi.

Kasa Urzędu Gminy jest po lewej na parterze, wraz z referatami:  planowania i finansów,  gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Na pierwszym piętrze po prawej ulokowano sekretariat,  gabinet wójta i skarbnika oraz rzecznika prasowego. Na pierwszym piętrze po lewej znajdują się referaty: infrastruktury, oświaty, kultury i kultury fizycznej, organizacyjny i spraw obywatelskich,  zarządzanie kryzysowe oraz punkt konsultacyjno-diagnostyczny.

(SR)