Uroczyste otwarcie drogi w Księginicach

Kwiaty, przecięcie wstęgi  oraz tort z symboliczną,  asfaltową nawierzchnią na środku  – w taki sposób mieszkańcy Księginic dziękowali władzom Gminy Lubin i Powiatu Lubińskiego za przebudowę drogi.

 

Prawie kilometr nowej nawierzchni jezdni, chodnik i kanalizacja deszczowa – to zakres prac wykonanych w miejscowości Księginice. Inwestycja była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Gminy Lubin, która pokryła dwie trzecie kosztów tego zadania, zrealizowanego na powiatowej drodze.

– My mieszkańcy, na co dzień jesteśmy na tak zwanym drugim planie,  ale teraz chcieliśmy w sposób szczególny pokazać, że bardzo się cieszymy, że  mimo wielu problemów udało się doprowadzić tę inwestycję do końca. Czekaliśmy na tę drogę wiele lat – mówiła Mirosława Piszel, mieszkanka Księginic, współorganizatorka spotkania.

– Jesteśmy dla was mieszkańców i cieszymy się, kiedy widać takie zaangażowanie  i dbałość  o teren na którym mieszkacie – mówił Adam Myrda, starosta Powiatu Lubińskiego.

– Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej drogi. Mamy ambitny plan by w kolejnych latach, wspólnie ze Starostwem Powiatowym , remontować nasze gminne „powiatówki”, bo one świadczą o atrakcyjności i rozwoju naszego samorządu i służą wszystkim mieszkańcom – mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Szczególne podziękowania składał także Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin – Wyrazy wdzięczności należą się Henrykowi Nogajowi, byłemu sołtysowi, który od samego początku wspierał  naszą inicjatywę.

Nową drogę uroczyście poświęcił proboszcz ks. Tadeusz  Żurek. Do przecięcia symbolicznej  wstęgi zaproszono jedna z najstarszych mieszkanek Księginic – Wandę Berg, która od pięciu pokoleń jest związana z wioską.

Przypomnijmy, że w ramach wykonywanego w Księginicach zadania, na całej szerokości jezdni wykonana została nawierzchnia z mastyksu grysowego, wysokogatunkowej mieszanki mineralno-asfaltowej, co jest gwarancją jakości wykonanych prac.

Koszt przebudowy wyniósł ok. 2 mln zł, z czego Gmina Lubin pokrywa 66 proc. Podobne proporcje finansowania zachowane zostaną w przypadku dobiegającej końca modernizacji drogi powiatowej w Niemstowie.

(SR)