Uproszczona oferta

realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA NIEMSTÓW pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów piłki nożnej dla dzieci z terenu Gminy Lubin”.

celowość zadania publicznego

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego