Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez

Stowarzyszenie Civis Europae pt. "Cztery pory roku... - zajęcia z dziećmi z zooterapii w żłobku Biała Żyrafa w Osieku".
Celowość realizacji zadania publicznego
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego