Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez

Stowarzyszenie Civis Europae pt. "Wsparcie rodzin poprzez dofinansowanie działalności żłobka Biała Żyrafa w Osieku".
celowośćć
Uproszczona ofertaa