Upadek to nie przypadek

Kończy się okres wzmożonych prac w rolnictwie.  Zmniejszona liczba zajęć w gospodarstwie rolnym to dobry moment, by pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa oraz o wyeliminowaniu zaniedbań występujących w obejściu. Dane statystyczne, którymi dysponuje KRUS wskazują, że na terenie działania Placówki Terenowej w Polkowicach, 60 % zgłoszonych wypadków związana jest z upadkiem. Najczęściej były to upadki na płaskiej powierzchni (podwórza, obejścia).

Znaczna ilość upadków osób spowodowana jest złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek warunków atmosferycznych. Szczególnie w zbliżającym się okresie zimowym, opady śniegu i deszczu  oraz towarzyszący opadom mróz powodują, że podłoże staje się śliskie, grząskie i nierówne.

Dla uniknięcia niebezpiecznych zdarzeń powinno stosować się zasady, których przestrzeganie niejednokrotnie może uratować zdrowie bądź życie:

  • zachować porządek w obejściu, dbać o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, tj. usuwać wszelkie przeszkody i nierówności terenu,
  • wyrównać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię podwórza,
  • używać odpowiednich atestowanych drabin,
  • w okresie zimowym na bieżąco oczyszczać trakty komunikacyjne i zabezpieczać powierzchnie np. posypywać solą, piaskiem,
  • w godzinach wieczornych stosować odpowiednie oświetlenie posesji,
  • dostosować obuwie do panujących warunków atmosferycznych np. przylegające do kostki, z protektorowaną podeszwą.

Informacje o szkoleniach, konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez KRUS znajdują się na stronie internetowej http://www.krus.gov.pl,, (zakładka ‘wydarzenia prewencyjne’) oraz  w  placówkach KRUS, gdzie dostępne są także broszury prewencyjne dotyczące zasad BHP w rolnictwie – ZAPRASZAMY.

(oprac. Alicja Fic – inspektor KRUS PT Polkowice)