Bezpłatne unijne szkolenia

Dietetyk, kucharz, recepcjonista i kelner, to propozycje bezpłatnych kursów zawodowych dla osób o niskich kwalifikacjach i w wieku 50+ z naszego regionu. Kursy są finansowane z unijnych pieniędzy i poprzedza je bezpłatne doradztwo zawodowe. Ich uczestnicy będą mogli wziąć także udział w dodatkowych, dedykowanych szkoleniach.

 

Projekt „Moje nowe kwalifikacje” realizuje Stowarzyszenie „Pro-motor” wraz z MS Consulting Agnieszka Mazurek. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Jego celem jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez ukończenie kursów w obszarze branży hotelarsko-restauracyjno-cateringowej i turystycznej dla osób dorosłych o niskich kwalifikacjach i w wieku 50+  z  Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji.

W ramach projektu realizowane są BEZPŁATNE kursy umiejętności zawodowych w zakresie:

– „Dietetyk” (w efekcie kształcenia uczestnik zdobywa wiedzę m.in. na temat planowania żywienia osób zdrowych i chorych, prowadzenia i nadzorowania żywienia osób zdrowych i chorych, oceny sposobu żywienia osób zdrowych i chorych, prowadzenia poradnictwa dietetycznego i działalności oświatowej w zakresie żywienia),

– „Kucharz” (w efekcie kształcenia uczestnik zdobywa wiedzę m.in. na temat metod i technik sporządzania potraw i napojów, dobierania surowców do sporządzania potraw i napojów, przestrzegania zasad racjonalnej gospodarki żywnością, rozróżniania sprzętu i urządzeń do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów, oceny organoleptycznej żywności – 80 % zajęć praktycznych),

– „Recepcjonista” (w efekcie kształcenia uczestnik zdobywa wiedzę m.in. na temat rozróżniania zadań i wyposażenia recepcji hotelowej, przestrzegania zasad rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup, sporządzania dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich, przestrzegania procedur związanych z obsługą gości, rozpoznawania oczekiwań gości związane z pobytem w obiekcie, rozróżniania form płatności, sporządzania dokumentacji związanej z rozliczaniem kosztów pobytu gości),

– „Kelner” (w efekcie kształcenia uczestnik zdobywa wiedzę m.in. na temat sporządzania potraw i napojów, obsługi gości, planowania i rozliczania usług gastronomicznych – 80% zajęć praktycznych).

W uzupełnieniu kursów umiejętności zawodowych jest możliwość uczestnictwa w kursach kompetencji ogólnych z zakresu:

– „Przywództwo, budowanie i kierowanie zespołem”,

– „Profesjonalna obsługa klienta”,

– „Savoir vivre w biznesie”,

– „Planowanie i organizacja imprez i usług turystycznych”

Kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu, wydanym na podstawie §6 rozporządzenia MEN z 11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012, poz.186).

Przed przystąpieniem do kursów uczestnik projektu objęty jest BEZPŁATNYM indywidualnym doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Osoby chętne, proszone są o bezpośredni kontakt. tel. 570 448 622 , ul. Rooselvelta 23/1  59-220 Legnica

(SR)