Unijne pieniądze na zagospodarowanie terenu w Osieku

Tak dziś wygląda teren pocmentarny, który zostanie zagospodarowany.

Pracownikom Urzędu Gminy Lubin udało się pozyskać prawie 232 tysiące złotych z unijnych pieniędzy na zagospodarowanie terenu pocmentarnego w Osieku w kierunku parkowym. Inwestycja będzie zrealizowana jeszcze w tym roku.

Gmina Lubin otrzymała dokładnie 231 650 zł na inwestycję, której koszty oszacowano na 364 057 zł. Za te pieniądze na terenie pocmentarnym w Osieku wykonane będą m.in.: prace rozbiórkowe, ekshumacyjne, porządkowe, ścinanie drzew, budowa alejek i placu przed lapidarium, utworzenie lapidarium, postawienie ławek i obsadzenie terenu roślinnością. Wszystkie te prace  powinny się zakończyć jeszcze w tym roku.

Pieniądze, które pozyskano na ten cel pochodzą z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje tupu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Dofinansowanie otrzymało 18 projektów, wniosek Gminy Lubin uzyskał 7 lokatę.

(SR)