Unieważnienie zapytania ofertowego

z dnia 31.10.2017 na zarządzanie projektem pn. „Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”

Unieważnienie postępowania