Unieważnienie zapytania ofertowego

z dnia 21.03.2018 r. znak KM.7021.3.4 .2018 dot. wykonania wymiany piasku w piaskownicach zlokalizowanych na placach zabaw, na terenie Gminy Lubin .

Ogłoszenie – unieważnienie zapytania