Umowa na przebudowę drogi w Czerńcu zawarta

Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 55 WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA NA DZIAŁCE NR 427 I 55 W MIEJSCOWOŚCI CZERNIEC

Zawiadomienie o zawarciu umowy-Czerniec