Ultimatum Gminy dla piaskowni w Zimnej Wodzie

img_1434Zerwane krawędzie jezdni, zniszczone pobocza i ubytki w nawierzchni – to tylko część uszkodzeń spowodowanych przez ciężarówki Kopalni Kruszywa Zimna Woda jeżdżące drogą powiatową Karczowiska – Zimna Woda. Do usunięcia szkód Gmina Lubin wzywała właściciela zakładu kilkakrotnie. Na razie jednak bez skutku.

Ewentualne szkody, które mogą powstać przy eksploatowaniu drogi przez wielkogabarytowe samochody kopalni przewidziane zostały w porozumieniu dotyczącym zasad korzystania z drogi powiatowej przez Kopalnię Kruszywa. Obejmuje ono także zabrudzenia jezdni.

Dokument jasno precyzuje, że na wniosek zarządcy, właściciela lub z własnej woli -kopalnia zobowiązana jest w ciągu trzech dni od powzięcia informacji o zabrudzeniu lub uszkodzeniu drogi przystąpić do koniecznych napraw i prac porządkowych oraz powiadomić o tym właściciela lub zarządcę.

Gmina Lubin kilkakrotnie interweniowała w tej sprawie. 11 listopada 2016 r. wystosowane zostało wezwanie do natychmiastowej naprawy drogi, niestety do dziś pozostało bez oficjalnej odpowiedzi. 16 listopada 2016 r. pismo do prezesa Kopalni Kruszywa skierowało Starostwo Powiatowe w Lubinie, informując, że nieprzestrzegane zasad porozumienia skutkować będzie jego rozwiązaniem. Na razie także i ono nie doczekało się reakcji.

Na znak protestu wobec braku reakcji kopalni Radny Gminy Lubin Paweł Łukasiewicz przez godzinę blokował w piątek drogę prowadzącą z Kopalni Kruszywa do drogi powiatowej, uniemożliwiając w tym czasie wyjazd kilkudziesięciu samochodów.

W rozmowie telefonicznej prezes Kopalni Kruszywa Jan Jarosiński zapewnił Gminę Lubin, że w najbliższych dniach zalegające błoto zostanie usunięte i wykonane zostaną prace naprawcze jezdni.

– W tym przypadku nie chodzi wyłącznie o estetykę, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo mieszkańców. Ilość błota, która zalega na drodze Karczowiska – Zimna Woda utrudnia hamowanie, a poprzez zabrudzenia znacznie ogranicza widoczność. Dlatego postawialiśmy ultimatum Kopalni Kruszowa. Jeśli w ten weekend droga nie zostanie posprzątana i nie rozpoczną się prace naprawcze –  zrobi to Gmina, a kosztami obciąży zakład – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Właścicielem drogi Karczowiska – Zimna Woda jest powiat lubiński, a jej bieżącym utrzymaniem zajmuje się Gmina Lubin.

(MG)