Ulica Spokojna w Osieku po odbiorze

Przebudowa ulicy Spokojnej w Osieku dobiegła końca. Zakres zadania objął wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości ponad 200 m przy szerokości wynoszącej 4 metry.

W ramach inwestycji realizowanej na działkach oznaczonych numerami 166/2 oraz 162/12 wykonane zostały ponadto zjazdy indywidualne i dojścia do posesji z kostki betonowej, pobocza utwardzone zostały kruszywem łamanym, zainstalowano także system odwadniający i uporządkowano teren przyległy.

Wartość zadania wyniosła 252 tys. złotych  brutto.

(RI, MG)

Ulica Spokojna w Osieku przed remontem

Ulica Spokojna w Osieku w trakcie

Ulica Spokojna w Osieku po remoncie