Udowodnili, że mają trzeźwy umysł

Gminny Konkurs Antyuzależnieniowy „TRZEŹWY UMYSŁ” rozstrzygnięty. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego z Raszówki. O przyznanie miejsca drugiego, w dogrywce walczyły drużyny z Niemstowa i Szklar Górnych. Szeroka wiedza obu zespołów na temat zagrożeń wynikających z uzależnień sprawiła, że reprezentacje ostatecznie zajęły drugie miejsce ex aequo. Miejsce trzecie przyznano drużynie ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim.

Konkurs w kategorii Wiedza, składał się z części pisemnej – wykreślanka, uzupełnianka, test, krzyżówka, uzupełnianie zdań – i ustnej, w formie pytań otwartych.

Reprezentacje były bardzo dobrze przygotowane do konkursu, co miało odzwierciedlenie w punktacji. Różnice punktowe były tak znikome, że o drugie miejsce pomiędzy szkołami z Niemstowa i Szklar Górnych konieczne było rozegranie dogrywki w formie pytań otwartych. Mimo, że drużyny odpowiadały aż na pięć kolejnych pytań, to i tak nie nastąpiło rozstrzygnięcie. Jury podjęło decyzję o przyznaniu dwóch równorzędnych drugich miejsc.

Ostatecznie wyniki konkursu z wiedzy przedstawiają się następująco:

I miejsce: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Raszówce

II miejsce: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Szklarach Górnych

II miejsce: Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Niemstowie

III miejsce: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim

Dodatkowo uczniowie ze szkoły w Szklarach Górnych wykonali plakaty o tematyce antyuzależnieniowej, które jednocześnie tworzyły dekorację podczas konkursu. Komisja wspólnie z nauczycielami ze szkół gminnych wybrała i nagrodziła trzy najciekawsze plakaty. W rolę jurorów na moment mogli wczuć się także uczniowie biorący udział w konkursie. Zawodnicy poprzez głosowanie wybrali plakat, którego autor otrzymał nagrodę publiczności.

W kategorii Plakat, I miejsce zajął Jakub Jamroży z klasy VI. Miejsce drugie przyznano Klaudii Pielech z klasy IV, a miejsce trzecie zajęła praca Karoliny Marcinowskiej z klasy V., która jednocześnie zdobyła nagrodę publiczności.

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.

W jury zasiadły: Elżbieta Piasny, dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Szklarach Górnych, Agnieszka Hałas, sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubinie i Urszula Kosacz, pielęgniarka. Nad przebiegiem zmagań czuwały organizatorki i pomysłodawczynie konkursu Anna Bojakowska i Barbara Kwapisz.

Organizację konkursu oraz nagrody dla wszystkich uczestników sfinansował Wójt Gminy Lubin.

(AH, JW)