Uczą się pływać

Rozpoczął się drugi etap projektu „Umiem pływać”. Tym razem uczestniczą w nim trzy grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej z Siedlec z klas drugich i trzecich, łącznie 42 dzieci.

Każda grupa ma swojego profesjonalnego instruktora do nauki pływania. Zajęcia organizowane są na basenie Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie, dokąd dzieci są dowożone specjalnie zorganizowanym transportem.

Uczą się pływać raz w tygodniu przez dwie godziny lekcyjne. Projekt zakończy się w listopadzie. Realizuje go Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu, w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.