Uchwała w sprawie sieci szkół przyjęta

Pięć szkół podstawowych wraz z jedną filią oraz Gminne Gimnazjum – pozostają na oświatowej mapie Gminy Lubin. Radni przyjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Nie zmienia ona dotychczasowych zasad funkcjonowania gminnych placówek oświatowych.

Skoro zmian się nie wprowadza – uchwała nie jest konieczna  – takie stanowisko przedstawiło Gminie Lubin Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Niestety w ostatniej dekadzie marca stanowisko uległo zmianie i kuratorium uchwały zażądało. Ogłoszona – już 27 lutego b.r.  – w BIP informacja w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubin musiała trafić pod obrady Rady Gminy Lubin. Tak też się stało, a radni jednogłośnie poparli zaproponowane rozwiązania.

Teraz Gmina Lubin czeka na opinię związków zawodowych i kuratora, by projekt raz jeszcze trafił na forum Rady Gminy Lubin.

Zakłada on pozostawienia Szkół Podstawowych Siedlcach, Raszówce, Krzeczynie Wielkim, Szklarach Górnych oraz Niemstowie wraz z jej filią w Osieku. Jedyna zmiana polegać będzie na rozszerzeniu zakresu ich kształcenia o klasy siódme i ósme. Decyzja wójta Gminy Lubin w tej sprawie poprzedzona została analizami, z których wynika, że placówki pomieszczą wszystkich uczniów, nie będzie potrzeby wprowadzania dwuzmianowości.

Gminne Gimnazjum wygaśnie w sposób naturalny. Niestety już dziś wiadomo, że młodzież nie dokończy nauki w dotychczasowej siedzibie czyli Gimnazjum nr 1 Lubinie. Miasto wypowiedziało Gminie umowę na dzierżawę obiektu.

– Finalizujemy rozmowy w sprawie nowej siedziby Gimnazjum. Będzie się ono mieściło w Lubinie, myślę, że w ciągu najbliższych tygodni poinformujemy o nowej lokalizacji. Zależy nam, by zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki – wyjaśnia Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Do gminnych szkół podstawowych uczęszcza obecnie 626 uczniów, w Gminnym Gimnazjum uczą się 183 osoby.

(MG)