Uchwała intencyjna w sprawie specjalnej strefy podjęta!

IMG_5347Dwie Rady: Miejska i Gminy Lubin na jednym posiedzeniu podjęły intencyjne uchwały w sprawie utworzenia na terenie obydwu samorządów Strefy Aktywności Gospodarczej – S 3 Lubin Zachód. Ma to być jedna z największych i najlepiej skomunikowanych stref w kraju.

– Rozwój gospodarczy jest naszym priorytetem, dlatego wspólnie z panem wójtem postanowiliśmy podjąć działania, które pozwolą naszemu regionowi w sposób zrównoważony ewoluować. To będzie jedna z najbardziej atrakcyjnych stref w kraju, w pełni uzbrojona, przez którą przebiegać będzie droga ekspresowa S-3, zapewniająca sprawne połączenia drogowe nie tylko w naszym kraju, ale także z Europą. Liczymy, że przyciągnie ona inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych – mówił podczas połączonych sesji Robert Raczyński, prezydent Lubina.

Strefa w prawie 80 proc. znajduje się na terenie Gminy Lubin, obejmując swoim zasięgiem Krzeczyn Mały i Wielki oraz Oborę. Pierwszy wniosek dotyczący przeznaczenia tych terenów pod potrzeby strefy nie uzyskał akceptacji Ministerstwa Rolnictwa, ponieważ w części występują tam wysokiej jakości grunty rolne. Teraz Gmina opracuje nowe studium, wyodrębniając te tereny w osobnym planie zagospodarowania przestrzennego.IMG_5348

– Mamy nadzieję, że podjęcie uchwał będzie jasnym sygnałem dla organów różnych szczebli decyzyjnych m.in. Dolnośląskiej Izby Rolniczej, marszałka województwa czy ministra rolnictwa, że grunty rolne klasy III znajdujące się w obszarze planowanej strefy nie mogą stanowić bariery dla progresji gospodarczej obu gmin – tłumaczył Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Szef gminnego samorządu dodał, że wspólne stanowisko obu gmin jest dla przyszłych inwestorów wyraźnym potwierdzeniem woli partnerskiej współpracy sąsiadujących ze sobą samorządów, w celu tworzenia warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości.

– Przyjęcie wspólnego stanowiska przez obydwa samorządy, to pierwszy krok ku temu, by w najbliższym czasie strefa w Lubinie powstała. Przed państwem ciężka praca, która wymagać będzie cierpliwości, ale ten trud warto podjąć, ponieważ dzięki swojemu położeniu, będzie to jedna z atrakcyjniejszych stref w Polsce – wyjaśniał Wiesław Sowiński, dyrektor departamentu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Uchwały w sprawie utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej – S 3 Lubin Zachód przyjęte zostały przez obydwie rady jednogłośnie.

Realizacja strefy – w zasadniczy – sposób wpłynie na zwiększenie dochodów własnych gminy oraz miasta, stworzy nowe miejsca pracy, a w konsekwencji wpłynie na ożywienie gospodarcze w regionie. Rozpocznie także tworzenie alternatywy dla monokultury miedziowej naszego regionu.

(AM,MG)