Tytuły Wolontariusza Gminy Lubin przyznane

Bogusława Sobol

Wolontariat wymyka się próbom zdefiniowania go. To misja, potrzeba serca, wyjątkowa wrażliwość, chęć niesienia pomocy, tym którzy jej najbardziej potrzebują, a najprościej mówiąc to dar zauważania drugiego człowieka. Wolontariusze niechętnie mówią o tym, co robią, oni działają.

Do tytułu Wolontariusza Roku 2017 Gminy Lubin zgłoszone zostały cztery kandydatury. Decyzją Kapituły Konkursu oraz Wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana przyznane zostały dwa wyróżnienia.

Kapituła do tytułu Wolontariusza Gminy Lubin zarekomendowała Bogusławę Sobol, pedagoga Gminnego Gimnazjum, społecznika, osobę której całe życie wyznacza bezinteresowna pomoc.  Bogusława Sobol od 2013 r. współpracuje z Gimnazjum Gminnym, mocno angażując się w szkolne projekty i akcje charytatywne, wśród których znajdują się „Zbiórka żywności”, „Góra grosza”, „Młodzi ubogim”, „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” czy „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Założyła i prowadzi w Gimnazjum Szkolne Koło Wolontariackie „Pomocna Dłoń”, współpracuje ze Zgromadzeniem Sióstr Elżbietanek we Wrocławiu. Sprawuje funkcję opiekuna prawnego dla absolwentki Gimnazjum.

Przyznanie tytułu Wolontariusza Roku Bogusławie Sobol w niezmiernie wzruszający i piękny sposób uzasadniła Zofia Marcinkiewicz, członkini Kapituły, radna Gminy Lubin – przywołując maksymę Fundacji Św. Brata Alberta: „Im więcej kto opuszczony, tym z większą miłością służyć mu trzeba”.

– Wolontariusz musi być osobą ponadprzeciętną, działać na niwie społecznej, dla dobra innych ale równie istotne są wartości, którymi kieruje się w życiu, dlatego też rekomendowaliśmy wójtowi Tadeuszowi Kielanowi panią Bogusławę Sobol – mówiła Zofia Marcinkiewicz na Gali Wolontariatu Gminy Lubin.

Szef gminnego samorządu nie miał wątpliwości, co trafności decyzji Kapituły, ale postanowił również wykorzystać przysługujące mu prawo przyznania tego zaszczytnego tytułu jeszcze jednej osobie.

Jolanta Jankun

– Jest wśród nas osoba, której działania wolontarystyczne wykraczają poza granice gminy, która spowodowała, że wychowankowie Domu Dziecka w Golance Dolnej w naszej gminie czują się jak w domu. Przyjeżdżają tu na wakacje, Dzień Dziecka, Mikołaja czy Hubertusa. Przyjmują każde zaproszenie, bo otrzymują tu ciepło i miłość, którego nigdy wcześniej nie mieli w nadmiarze. Widziałem się z nimi wielokrotnie, rozmawiałem i wiem, że pokochali Buczynkę i jej mieszańców i chcą tu wracać. To zasługa sołtys Jolanty Jankun. Obok takiej ilości rozdawanego dobra nie można przejść obojętnie. Dlatego też na podstawie §5 ust. 9 Regulaminu Przyznawania Tytułu Wolontariusza Roku Gminy  Lubin, przyznaję wyróżnienie w postaci tytułu Wolontariusza Roku 2017 Pani Jolancie Jankun, Sołtys Sołectwa Buczynka – uzasadnił swoją decyzję wójt Tadeusz Kielan.

Obydwie laureatki, które do ostatniej chwili nie znały wyników Konkursu na Wolontariusza Roku 2017 Gminy Lubin, były niezwykle poruszone otrzymaną nagrodą, zupełnie się jej nie spodziewały i na nią nie liczyły.

– Nawet nie widziałam, że jestem nominowana do tej nagrody – mówiła tuż po otrzymaniu statuetki Jolanta Jankun, sołtys Buczynki.

– To co robimy, z radą sołecką i mieszkańcami, wynika z potrzeby serca. Nie spodziewaliśmy nigdy, że maleńka Buczynka zostanie kiedykolwiek i gdziekolwiek zauważona. To my czerpiemy bardzo wiele z kontaktów z dziećmi z Domu Dziecka w Golance Golnej. Gdy słyszymy, że na hasło kto jedzie do Buczynki, wszyscy są chętni, serce nam się raduje. Mimo, że są w wieku od 3 do 14 lat witają się z nami, jakby przyjeżdżali do cioci i wujka. A najbardziej wzrusza nas fakt, że nie chcą od nas wyjeżdżać. Staramy się za każdym razem, by poczuli tę naszą miłość do nich i wiedzieli, że nam na nich bardzo zależy – mówi Jolanta Jankun.

Statuetkę Wolontariusza Roku z rąk wójta Gminy Lubin otrzymała także Bogusława Sobol.

– W każdym człowieku tkwi potrzeba pomocy drugiej osobie,  świadoma bądź czasami nieświadoma. Jako nauczyciel robię wszystko, by uświadomić swoim uczniom potrzebę rozwijania czynienia dobra drugiemu człowiekowi, poprzez swój przykład ale także włączając tych młodych ludzi do działań wolontariackich. Otrzymanie tego wyróżnienia – to dla mnie olbrzymi zaszczyt i honor. Nie spodziewałam się, że zostanę zauważona i doceniona, ponieważ uważam, że jest wiele osób, które na niwie społecznej robią dużo więcej niż ja – mówi Bogusława Sobol.

Kandydatura Jolanty Jankun zgłoszona została przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin, a Bogusławy Sobol przez Gminne Gimnazjum.

Dziewiętnastoosobowe grono Wolontariuszy Gminy Lubin powiększyło się tym samym o kolejne dwie osoby. Nagrody przyznane zostały po raz piąty.

(MG)