Tytuły Wolontariusza Gminy Lubin 2016 przyznane

img_1602

Małgorzata Czaja z radną Zofią Marcinkiewicz.

Kolejne trzy osoby dołączyły do 16-osobowego grona utytułowanych Wolontariuszy Gminy Lubin. Honorowe wyróżnienia wręczone zostały podczas uroczystej gali, która odbyła się w Oborze.

Wyłonienia laureatów kolejnej edycji konkursu Wolontariusz Roku 2016 Gminy Lubin dokonała kapituła w oparciu  o szczegółowy regulamin, przede wszystkim biorąc jednak pod uwagę osiągnięcia na niwie społecznej osób nominowanych, jak również wartości, którymi kierują się w życiu.

Zgodnie z regulaminem nominowanymi do wyróżnienia Wolontariusz Roku  mogą być osoby, które swoją aktywnością wolontarystyczną podejmują działania w dowolnym obszarze życia społecznego, a w szczególności w dziedzinie oświaty, kultury, sportu, zdrowia, ekologii, bezpieczeństwa, pomocy społecznej oraz działają na terenie Gminy Lubin i na rzecz jej mieszkańców.

img_1590

Anna Jamroży odbiera statuetkę z rąk przewodniczącego Rady Gminy Lubin.

Najistotniejszym podczas weryfikacji kandydatur było to kim w swojej pracy społecznej są nominowane osoby, co dają innym i czym dzielą się z innym w myśl słów Jana Pawła II „Człowiek jest  wielki nie przez to, co posiada lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Kierując się wymienionymi kryteriami, kapituła przedłożyła kandydatury trzech nominowanych osób Wójtowi Gminy Lubin, który przychylił się do jej wskazań. Tytuły Wolontariusza Gminy Lubin 2016 otrzymały:

Anna Jamroży – nominowana przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych za działalność w dziedzinie oświaty. Od 2010 r. współpracuje ze szkołą, jest m.in. członkiem Rady Rodziców, uczestniczy w realizacji projektów edukacyjnych, uroczystościach szkolnych i imprezach klasowych. Angażuje się w wiele przedsięwzięć podejmowanych przez szkołę i Radę Rodziców. Współpracowała przy projektowaniu sztandaru szkoły. Pracuje z wielkim zaangażowaniem, będąc jednocześnie bardzo skromną osobą. Posiada zmysł artystyczny, który wykorzystuje w trakcie tworzenia dekoracji okolicznościowych w szkole, przygotowuje stroje do imprez szkolnych. Przygotowała i przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów szkoły. Do przedsięwzięcia włączyła z sukcesem inne osoby m.in. rodziców i dziadków uczniów. Pozyskała dla szkoły sponsorów, dzięki którym odnowiono świetlicę modułową.

img_1605

Lucyna Wolska (od lewej).

Małgorzata Czaja – nominowana przez Komendanta Hufca ZHP w Lubinie za działalność oświatowo-wychowawczą. Organizatorka wielopoziomowej drużyny harcerskiej, koordynator drużyny harcerskiej Aquila w Raszówce. Jest wieloletnim organizatorem i współorganizatorem wielu imprez harcerskich takich jak: Święto Pieczonego Ziemniaka, Rajd Harry Potter i Czara Ognia, Kiermasz WOŚP i inne, dzięki którym krzewi kulturę harcerską wśród dzieci i młodzieży z Gminy Lubin. Przy organizacji wszelkich imprez zawsze stara się współpracować z innymi podmiotami m.in. Szkołą Podstawową w Raszówce czy Ośrodkiem Kultury Gminy Lubin. Udostępnia swój dom do organizacji zbiórek. Z dużym zaangażowaniem i sumiennością realizuje założenia harcerstwa polskiego na terenie Gminy Lubin.

Lucyna Wolska – nominowana przez Komendanta Hufca ZHP w Lubinie za działalność oświatowo-wychowawczą. Od 2015r. samodzielnie prowadzi grupę „Leśne Krasnoludy”. Organizuje i współorganizuje wiele imprez środowiskowych m.in. Święto Pieczonego Ziemniaka, hufcowe zakończenie roku, Kierunek Azja. Z dużym zaangażowaniem organizuje konkursy, zabawy, zadania oraz własnoręcznie wykonuje rekwizyty. Przy realizacji swoich zamierzeń, współpracuje również z innymi podmiotami m.in. Szkołą Podstawową w Raszówce podczas rocznicowych obchodów nadania imienia szkole; z tartakiem w Raszówce przy pozyskaniu materiałów. Z pełnym zaangażowaniem działa na rzecz rozwoju Gminy Lubin poprzez działania w gromadzie zuchowej.

Wyróżnionym wolontariuszom statuetki wręczyli Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin oraz Zofia Marcinkiewicz, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Lubin.

Tytuły Wolontariuszy Gminy Lubin przyznane zostały po raz czwarty. W poprzednich edycjach te honorowe wyróżnienia otrzymali: Barbara Przystój, Bogdan Terefelko, Karina Słota, Kazimierz Jaszowski, Renata Szamotulska, Zdzisław Korczak, Agnieszka Surmiak, Dorota Kozioł, Katarzyna Buszkiewicz, Maria Stodółka, Tomasz Targowicz, Wanda Wójtowicz, Zespół Zachęta, Sylwia Skibik, Agnieszka Małyniak oraz dwukrotnie Mieczysław Lodziński.

(red)