Tymczasowa kontrola graniczna

Od dzisiaj tj. 4 lipca br. w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży na granicy wewnętrznej UE (Niemcy, Czechy, Słowacja i Litwa) oraz w portach lotniczych i morskich tymczasowo przywrócona zostanie kontrola graniczna.

Tymczasowa kontrola graniczna realizowana będzie w oparciu o patrole Straży Granicznej, wykorzystujące mobilne terminale do kontroli granicznej oraz pojazdy specjalistyczne tzw. schengenbusy wyposażone w specjalistycznych sprzęt i dostęp do baz danych, umożliwiających przeprowadzenie kontroli granicznej poza przejściem granicznym.

W wyznaczonym terminie obowiązuje konieczność okazywania dokumentów oraz poddania się restrykcyjnym kontrolom bezpieczeństwa, podczas przekraczania granicy z Polską.

Tymczasowa kontrola graniczna obowiązuje do dnia 2 sierpnia br.

(MSWIA/AH)