Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 rokiem. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Prowadzą je Centra Rehabilitacji Rolników KRUS, które zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Kwalifikacji wniosku o skierowanie dziecka na turnus dokonuje lekarz inspektor oddziału regionalnego. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS oraz na stronie internetowej Kasy w zakładce turnusy rehabilitacyjne.

 

W 2018 roku Kasa zorganizuje:

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w:

  • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, jeden turnus w terminie 30.06-20.07.2018 r.
  •  Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, dwa turnusy w terminach

I turnus 28.06-18.07.2018 r.,

II turnus 19.07-08.08.2018 r.,

  • Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, jeden turnus w terminie: 11.08-31.08.2018 r.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

  • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, dwa turnusy w terminach:

I turnus 24.06-14.07.2018 r.,

II turnus 15.07-04.08.2018 r.,

  • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach:

I turnus 09.07-29.07.2018 r.,

II turnus 30.07-19.08.2018 r.

(SR, krus.gov.pl)