Turniej szachowy pod patronatem Wójta Gminy Lubin

turniejZespół Szkół  Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie, Urząd Gminy Lubin oraz Klub Szachowy „Junior” w Lubinie zapraszają do udziału  w TURNIEJU SZACHOWYM „Barbórka 2016″
o Puchar Prezesa Zarządu MCKK w Lubinie pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Lubin.

Barbórkowy turniej szachowy odbędzie się w najbliższą sobotę 10 grudnia o godz. 10.00 w Zespole Szkół MCKK w Lubinie przy ul. Osiedlowej 7B.

Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach:

A turniej otwarty, system szwajcarski – 9 rund. Tempo 15 minut dla zawodnika
B turniej dla szkół podstawowych, system szwajcarski – 5 rund. Tempo 10 minut  dla zawodnika

Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu 76 749 89 10, można będzie zgłosić chęć udziału w turnieju także w dniu imprezy w godz. 9:00  do 9:50.

DO POBRANIA: regulamin-turnieju