Trzecie miejsce Gminy Lubin w Dolnośląskich Igrzyskach LZS, Mieszkańców Wsi i Miast

igrzyska3W Grodziszczu odbyło się Podsumowanie XVI Dolnośląskich Igrzysk LZS, Mieszkańców Wsi i Miast. Podczas uroczystości nagrodzono 15 najlepszych Powiatów oraz 20 Gmin, a także ponad 60 osób zaangażowanych w organizację tegorocznych Igrzysk.  W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czy­li sta­ro­sto­wie, bur­mi­strzo­wie, wój­to­wie z te­re­nu Dol­ne­go Ślą­ska oraz dzia­ła­cze sportowi  i or­ga­ni­za­to­rzy spor­tu. Zwycięzcą w klasyfikacji powiatów został powiat świdnicki, drugie miejsce zajął powiat lubiński, a trzecie oławski.

Wśród Gmin pierwsze miejsce zajęła Gmina Oława, drugie Środa Śląska, a trzecią lokatę uzyskała Gmina Lubin.

Podczas uroczystej gali wręczone zostały także wyróżnienia indywidualne. Z terenu Gminy Lubin otrzymali je wójt Tadeusz Kielan, Mieczysław Lodziński, Danuta Lodzińska, Janusz Przybyło
oraz Bogdan Terefelko.

(źródło lzs.info.pl)