Trwają wybory sołtysów i rad sołeckich

W drugim tygodniu zebrań sołeckich powołano kolejnych 10 sołtysów na nową kadencję. Wśród tego grona są trzy zupełnie nowe osoby i siedem, które zdecydowało się kandydować na kolejną już, czteroletnią kadencję.

Nowa sołtyska Katarzyna Grabowska rozpoczęła rządy w Goli, w Miłoradzicach ster sołectwa objęła Krystyna Bąk, a w Raszowej Małej Artur Kęciński. W Miłoradzicach powołano także 5 –osobową radę sołecką, w Goli i Raszowej Małej rady są 3- osobowe. W Zimnej Wodzie wraz z trzema osobami z rady zarządzać będzie nadal Aneta Tutko. 3-osobowe rady będą pracować także z Adrianem Dychałą z Dąbrowy Górnej, Joanną Tokarską z Gorzelina, Stanisławem Ryńcem z Siedlec oraz Justyną Curyło z Ustronia. 5-osobowe rady sołeckie wesprą natomiast Stanisława Ryńca z Siedlec oraz Dariusza Sędzikowkiego w Karczowisk.

(SR)