Trwają konsultacje społeczne

Wójt Gminy Lubin zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian wprowadzanych do „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin”. Konsultacje będą trwały do wtorku, 14 marca 2017 r.

Od 07 marca br. do publicznego wglądu mieszkańców są wyłożone zmiany wprowadzanych do „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin” wraz z ujednoliconym tekstem LPR oraz formularzem uwag. Jest więc okazja, aby mieszkańcy gminy wyrazili swoje opinie oraz podzielili się wnioskami.

Wyłożenie dokumentu wraz z tabelarycznym zestawieniem wprowadzanych zmian i formularzem uwag odbywa się:

www.dreamsart.pl

– za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubinie

www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl, zakładka “konsultacje społeczne”,

– za pośrednictwem strony internetowej gminy www.archiwum.ug.lubin.pl, zakładka “konsultacje społeczne”

– w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. W. Łokietka 6a, pokój nr 17.

Do udziału w konsultacjach zachęcamy osoby zamieszkałe na obszarze Gminy Lubin, które posiadają czynne prawo wyborcze do organów samorządowych.

Załączniki:

Zarzadzenie_Wójta

Zestawienie_zmian

Lokalny_Program_Rewitalizacji_zmiana

formularz zmian