Trwa wymiana wodomierzy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. informuje, iż na terenie miejscowości Osiek, Pieszków, Raszowa oraz Niemstów trwają prace w zakresie wymiany wodomierzy u mieszkańców w/w miejscowości.
Wymianę wodomierzy, na zlecenie Przedsiębiorstwa, realizuje firma Netproces Sp. z o.o. a pracownicy firmy, dokonujący wymiany wodomierzy, posiadają stosowne upoważnienie, które zobowiązani są okazać na każde żądanie. Prace w zakresie wymiany wodomierzy potrwają do dnia 15.01.2020 roku.