Trwa Tydzień Bibliotek

Pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!” trwa XIV edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Program będzie trwał do 15 maja br.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2017 brzmi „Biblioteka. Oczywiście!”. Autorem hasła jest Ewa Korulczyk z Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Chcemy,  by  Biblioteka postrzegana była przez ludzi jako instytucja na trwale wpisana w pejzaż kulturowy, zatem hasło „Biblioteka. Oczywiście!” ma wzmocnić ten przekaz. Hasło odpowiada także na pytanie „Jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze?”. Zmieniające się bowiem funkcje bibliotek w ostatnich latach pozwalają na zwiększenie zakresu działań biblioteki publicznej; można w niej nie tylko czytać i obcować z książką, ale też obejrzeć wystawę czy film, nauczyć się języka, spotkać z przyjaciółmi, śpiewać, poznać nowoczesne technologie oraz zdobyć wszelkie potrzebne informacje i partycypować w jej (biblioteki) działaniach. Biblioteka to taka przestrzeń dla czytelnika w każdym wieku, każdego wyznania i koloru skóry, gdzie może się w pełni realizować w zakresie edukacji kulturalnej i uczestnictwa w kulturze.

(źródło: SBP)

 

„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem,

świadczy o rozwoju kultury…”

Jan Paweł II

Z okazji Dnia Bibliotekarza,

życzymy wszystkim pracownikom naszych gminnych bibliotek satysfakcji z wykonywanej pracy, życzliwości i sympatii czytelników

oraz ciekawych pomysłów, twórczej inwencji i niesłabnącego entuzjazmu w propagowaniu czytelnictwa.

Ponadto, składamy serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę, upowszechnianie wiedzy i czytelnictwa w Gminie Lubin.

W życiu osobistym życzymy Państwu dużo zdrowia, uśmiechu, optymizmu i wszelkiej pomyślności.

 

                 Tadeusz Kielan                                                  Wioletta Olech                                                       Norbert Grabowski

               Wójt Gminy Lubin                                                    Dyrektor                                                     Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                     Gminnej Biblioteki Publicznej                                               Lubin 

                                                                                               w Raszówce