Trwa nabór wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok

Do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Rolnicy mogą ubiegać się o płatności m.in. do powierzchni upraw roślin pastewnych, truskawek czy pomidorów, a także do bydła. Na wsparcie mogą także liczyć młodzi rolnicy. W puli jest około 3,4 mld euro.

Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r. można pobrać także z portalu internetowego Agencji. Jest także możliwość złożenia wniosku o przyznanie płatności przy wykorzystaniu aplikacji e-wniosek.

W roku 2017 na jednym formularzu wniosku można ubiegać się o:

 1. przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.:

  1. jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie oraz płatności dodatkowej,

  2. płatności dla młodych rolników,

  3. płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych,

  4. płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,

  5. płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno,

  6. płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych,

  7. płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,

  8. płatności do powierzchni uprawy truskawek,

  9. płatności do powierzchni uprawy pomidorów,

  10. płatności do powierzchni uprawy lnu,

  11. płatności do powierzchni uprawy chmielu,

  12. płatności do krów,

  13. płatności do bydła,

  14. płatności do owiec,

  15. płatności do kóz,

  16. płatności niezwiązanej do tytoniu;

 2. przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW);

 3. przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;

 4. przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020);

 5. przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;

 6. wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);

 7. przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020);

 8. przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną.

W roku 2017 na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota około 3,4 mld euro. Szacuje się, że na działania obszarowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2017, czyli dopłaty ONW, płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007 – 2013), rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne czy zalesieniowe, zostanie wypłacona kwota około 2,6 mld zł.

Płatność rolnośrodowiskowa może zostać przyznana jedynie rolnikowi, który kontynuuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe podjęte w ramach PROW 2007-2013. Kto nie zdąży złożyć wniosku do 15 maja, będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

(JW, ARiMR)