Trwa nabór do Rady Seniorów

Przypominamy, że w ostatnich dniach grudnia  zarządzeniem wójta ogłoszono nabór na kandydatów do II kadencji Rady Seniorów Gminy Lubin.  Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 31 stycznia 2019 roku. O dotrzymaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy w Lubinie. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie i doręczyć drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin, bądź osobiście do kancelarii Urzędu Gminy, pokój nr 3. Zgłoszenia kandydatów mogą być dokonywane odpowiednio na formularzach stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 2 zarządzenia wójta.

Zarządzenie Rada Seniorów ogłoszenie naboru

formularz nr 1 zgłoszeniowy rada seniorów

formularz nr 2 zgłoszeniowy rada seniorów

Uchwała Rada Seniorów