Trwa akcja „Prędkość”

Policja prowadzi dziś zmasowane kontrole prędkości. Od godziny 6.00 prawie w całej Polsce,  także na naszym terenie,  prowadzone są działania pod kryptonimem „Prędkość”.  Mają na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności  przestrzeganie dozwolonej prędkości.

Głównym celem akcji jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych również poprzez dyscyplinowanie tych kierowców, którzy prowadzą pojazdy z większą od dozwolonej prędkością lub w inny sposób łamią obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Do działań są wykorzystane radiowozy oznakowane i nieoznakowane, wyposażone w urządzenia rejestrujące tzw. wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości.

W trosce o bezpieczeństwo podróżujących policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Przypominają również jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną” – taką przy której kierowca zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem, czyli w razie potrzeby może go zatrzymać przed pojawiającą się przeszkodą bądź ominąć ją bez zbędnego ryzyka. Na drodze, gdzie sytuacja jest bardzo często dynamiczna, mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość może być czynnikiem, który spowoduje, że nie opanujemy w porę prowadzonego pojazdu, co może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

Warto również podkreślić fakt, że nie zawsze konsekwencje „łamania” przepisów ruchu drogowego ponoszą ich sprawcy, ale w wielu przypadkach przez ich lekkomyślność, koszty ponoszą inni uczestnicy ruchu drogowego. Dlatego też, policjanci dyscyplinują kierowców, którzy jadąc z nadmierną prędkością mogą doprowadzić do późniejszej tragedii.

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji  w Legnicy przypomina kary za przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

* do 10 km/h – do 50 zł, (0 punktów karnych);

* o 11-20 kim/h – od 50 do 100 zł, (2 punkty);

* o 21 – 30 km/h – od 100 do 200 zł, (4 punkty);

* o 31 – 40 km/h – od 200 do 300 zł, (6 punktów);

* o 41 – 50 km/h – od 300 do 400 zł, (8 punktów);

* o 51 km/h i więcej – od 400 do 500 zł. (10 punktów).

(SR, źródło: legnica.policja.gov.pl)