Terminarz zajęć w Akademii Senioralnej Gminy Lubin

Rozpoczęły się zajęcia Akademii Senioralnej, prowadzonej przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin. Zapraszamy wszystkich seniorów, którzy zdeklarowali uczestnictwo projekcie, do zapoznania się z nowym grafikiem.

Zajęcia na basenie i z języków obcych odbywają się w ustalonych na początku roku grupach. Pozostali uczestnicy o rozpoczęciu zajęć poinformowani zostaną telefonicznie.

Przypominamy również, że zajęcia są prowadzone zgodnie z aktualnym reżimem sanitarnym, dlatego prosimy o zabranie ze sobą maseczek. W świetlicach wiejskich w Gminie Lubin może podczas jednych zajęć przebywać maksymalnie 12 osób.