Terapia rodzin w GOPS

Mieszkasz na terenie Gminy Lubin. Szukasz pomocy? Chcesz rozwiązać swoje problemy rodzinne.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach zachęca do skorzystania z bezpłatnej  terapii rodzin w zakresie:

  • zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja)
  • przemocy i uzależnień
  • rozwodu, adopcji i rodzin zrekonstruowanych
  • problemów opiekuńczo-wychowawczych
  • straty i żałoby w rodzinie
  • zaburzeń psychicznych

Oferujemy systemowe postrzeganie rodziny, w której każda osoba w rodzinie jest częścią całego systemu. Każda osoba jest ważna, aby system działał prawidłowo.

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie 503 769 131 w każdy piątek od 8:00 do 14:00. Kontakt z Panią Magdaleną Łazor – starszy specjalista pracy z rodziną.