Telefoniczna pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lubin od dnia 09.04.2020r przywraca regularne dyżury w dotychczasowych dniach i godzinach pracy tzn. we wtorki i czwartki w godz. 12.00-18.00. 

Ze względu na ogłoszony na terenie kraju stan epidemii i brak możliwości osobistych konsultacji  w budynku Urzędu Gminy – konsultacje – do odwołania-odbywać się będą telefonicznie. Pod dotychczasowym numerem telefonu  76 840 31 71 czeka specjalista psychoterapii uzależnień Elżbieta Skrzypczak.  Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby z terenu naszej gminy, które dotychczas korzystały z pomocy w Punkcie  oraz osoby uzależnione chcące poradzić sobie z problemem uzależnienia, członków ich rodzin oraz osoby doświadczające przemocy domowej.  W Punkcie uzyskać można wsparcie emocjonalne, informacje jak postępować w sytuacjach przemocy domowej, możliwościach podjęcia terapii przez osoby uzależnione i członków ich rodzin.

Zapraszamy.