Tegoroczne żniwa w Polsce

Żniwa w Polsce w zasadzie są już zakończone albo zbliżają się ku końcowi. W zależności od regionu plony są zróżnicowane.  Krajowa Federacja Producentów Zbóż opublikowała zbiorcze informacje dotyczące ich jakości, nie są to jednak jeszcze dane ostateczne.

Według danych KFPZ na Dolnym Śląsku w powiecie oławskim średnio rzepak plonował z wydajnością 2,7 t/ha, pszenica 4,8 t/ha, zaś jęczmień ozimy i jary odpowiednio 5,3 t/ha oraz 4,0 t/ha. W pobliskim powiecie strzelińskim, gdzie występują żyzne czarne ziemie średnie zbiory są już dużo lepsze – pszenica 7,0 t/ha, a rzepak 3,8 t/ha. Podobnie w powiecie strzegomskim pszenica plonowała z wydajnością 6-7 t/ha, a jęczmień jary i ozimy odpowiednio 5,0 t/ha i 6,0 t/ha. W rejonie pszczyńskim żniwa się zakończyły i wg naszych informacji średni zbiór pszenicy to 6,5 t/ha.

Z kolei na Lubelszczyźnie 95% lub nawet więcej zbóż jest skoszonych. Na dobrych ziemiach pszenica plonowała z wydajnością 7,0 – 8,0 t/ha, a na słabszych od 5,0 do 6,0 t/ha.

W Wielkopolsce również plony są zróżnicowane. Północna część tego regionu osiągnęła słabsze wyniki. Z otrzymanych informacji od jednego z gospodarzy wiemy, że pszenica ozima plonowała o 2 t/ha mniej w porównaniu do ubiegłych lat osiągając 7,6 t/ha. Natomiast plony pszenicy jarej wyniosły 5,0 t/ha. Ogólnie zboża ozime plonowały śr. o ok. 10% mniej, zaś zboża jare 15-20% więcej. W powiecie śremskim z kolei jest bardzo słabo. Zbiory pszenżyta wyniosły 4,0 t/ha, zaś pszenicy 5,0 t/ha.

W pobliskim województwie lubuskim żniwa są już prawie zakończone. Plony jednak są różne. Rzepak plonował od 1,5 do 3,0 t/ha. Zbiory pszenżyta ozimego są rozstrzelone – od 2,5 do nawet 6,0 t/ha. Podobnie z jęczmieniem ozimym, który plonował od 2,0 do 5,0 t/ha.

W rejonie powiatu kwidzyńskiego pszenica plonowała średnio 5 t/ha. Z kolei zasiane wcześniej pszenice jare osiągnęły podobny plon – średnio 5 t/ha. Niestety te zasiane już w końcówce kwietnia osiągnęły poziom od 2 do 4 t/ha.

Dane te dotyczą stanu na dzień 13 – 14 sierpnia. Na ostateczne wyniki zbiorów trzeba jeszcze poczekać.

(www.kfpz.pl)