Tegoroczne zbiory lepsze niż przed rokiem

GUS podał wstępne szacunki wyników produkcji głównych upraw rolnych w kraju w 2017 roku. Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi to 27,5 mln t, czyli o 2,1 mln t (o 8%) więcej od ubiegłorocznych zbiorów. Zbiory rzepaku i rzepiku zostały oszacowane na 2,7 mln t, czyli o około 23% więcej od zbiorów ubiegłorocznych. GUS wstępnie szacuje powierzchnię uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2017 roku na 7,0 mln ha, również powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zwiększy się w porównaniu do roku ubiegłego i wyniesie około 0,9 mln ha.

W województwie dolnośląskim zbiory zbóż w 2017 są większe niż w 2016 roku o ok. 6%, co daje ok. 146 tys. ton ziarna. Szacunkowe zbiory pszenicy ogółem są większe o ok. 5% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy zbliżonej powierzchni zasiewów. W bieżącym roku jęczmień zbierany był z powierzchni o około 3,5 tys. ha większej niż w poprzednim roku. Zbiory jęczmienia są o ok. 9,5% większe niż w roku ubiegłym (o ok. 39 tys. ton ziarna). Żyto zebrano z powierzchni o ok. 3,4% mniejszej, a zbiór wyszacowano na poziomie o ok. 3% wyższym niż w ubiegłym roku. Zbiory rzepaku są o ok. 7% większe niż w ubiegłym roku, rolnicy zebrali o ponad 18 tys. ton więcej nasion rzepaku. O 10% wzrósł areał uprawy rzepaku. Rzepak zbierany był z powierzchni o około 9 tys. ha większej niż w poprzednim roku, przy czym areał uprawy rzepaku jarego spadł o 1/3.

Szczegóły: Plony 2017

(źródło DODR, FOT.PIXABAY)