Tegoroczna kwalifikacja wojskowa

W marcu, jak co roku przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. W tym roku jest ona obowiązkowa dla mężczyzn, którzy urodzili się w 2001 roku. Kwalifikacji podlegają także mężczyźni urodzeni wcześniej, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Poniżej publikujemy pełną informację na ten temat.

 

 

Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
na terenie Gminy Lubin w 2020 roku

Wójt Gminy Lubin wzywa do kwalifikacji wojskowej:

  • mężczyzn urodzonych w 2001 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1996 – 2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków (o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944)).

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Gminy Lubin.

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, (dawniej Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  w Lubinie) w dniach:

19-24 marca 2020 roku – mężczyźni,

26 marca 2020 roku – kobiety.

 Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej                 od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2020 roku.

           

Z up. Wójta
Bartosz Chojnacki /-/

Zastępca Wójta

 Lubin, dnia 16 stycznia 2020 r.