Archiwum: wójt gminy lubin

Nowy teren rekreacyjny w Osieku

Dobiega końca realizacja zadania pod nazwą ”Zagospodarowanie zabytkowego terenu pocmentarnego w Osieku w kierunku parkowym” współfinansowanego przez Fundację KGHM Polska Miedź. Obszar starego zabytkowego cmentarza ewangelicko – augsburskiego, dotychczas mocno zniszczonego i nie eksploatowanego od wielu lat, zyskuje nowe przeznaczenie. W Osieku […]
Czytaj więcej…

Dzień Świętego Floriana 2020

   W Dniu Św. Floriana, patrona strażaków, hutników i kominiarzy składamy serdeczne życzenia bezpiecznej pracy i służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu osobistym oraz nieustającej opieki Świętego Floriana dla Was i Waszych Rodzin.   […]
Czytaj więcej…

Wpłaty podatkowe tylko przelewem

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju oraz koniecznością zamknięcia kasy Urzędu Gminy w Lubinie informujemy, iż wpłat z tytułu podatków należy dokonywać wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy, wskazany w otrzymanej decyzji podatkowej. Numery indywidualnych rachunków bankowych, na które […]
Czytaj więcej…

Zbliża się Dzień Flagi

2 maja przypada Dzień Flagi RP. Zachęcamy do uczczenia go poprzez wywieszanie Biało-Czerwonej, która jest symbolem wspólnoty i nadziei. Zgodnie z etykietą flaga, którą eksponujemy, powinna być czysta, niewyblakła i niepostrzępiona. Dzień Flagi obchodzimy  od 2004 r.  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji w specjalnie opublikowanym […]
Czytaj więcej…

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Lubin informuje, iż zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin. Po otrzymaniu dotacji z WFOŚIGW Gmina Lubin przystąpi do […]
Czytaj więcej…