Archiwum: wójt gminy lubin

Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów i punktów przedszkolnych

Są jeszcze wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych Gminy Lubin na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci, które rozpoczynać będą edukację wczesnoszkolną. Trwa rekrutacja dodatkowa. Rodzice skorzystać mogą z oferty wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej realizowanej od 1 września 2020 r. w: […]
Czytaj więcej…

Gmina dofinansowuje kolejne remonty zabytków

W tym roku w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przeznaczonych zostało 365 tysięcy złotych. Udzielono w ten sposób dziewięciu dotacji. W trakcie sesji zwiększono o 15 tysięcy złotych  planowaną dotację na renowację […]
Czytaj więcej…

Sprzęt medyczny trafił do ratowników

Pomoc rzeczowa wartości 50 tys. zł została dziś przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego w Lubinie. Gmina Lubin sfinansowała zakup sprzętu i wyposażenia, które pracownicy Pogotowia Ratunkowego uznali za najpilniej potrzebne. – Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt, choć trochę ułatwi niezwykle trudną pracę, którą […]
Czytaj więcej…

Wykaz

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego na terenie miast Lubina. Wykaz

Plany zagospodarowania i nowe nazwy ulic

Z miesiąca na miesiąc rozbudowują się wsie Gminy Lubin i przybywa nam nowych mieszkańców. Dlatego często informujemy o sporządzaniu nowych lub też zmienianiu istniejących planów zagospodarowania przestrzennego i o nadawaniu nowych nazw ulic. W ostatnich tygodniach podjęto dwie uchwały w sprawie sporządzenia […]
Czytaj więcej…