Archiwum: wójt gminy lubin

Ścieżka przyrodniczo-historyczna w Niemstowie

Po ubiegłorocznym uporządkowaniu drzewostanu w parku w Niemstowie, przyszedł czas na kolejny etap jego rewitalizacji. Ogłoszono właśnie przetarg na wykonanie ścieżki przyrodniczo-historycznej, budowę wiaty plenerowej oraz mostka. Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie jest dwuetapowa. W październiku i listopadzie ubiegłego roku zajęto się […]
Czytaj więcej…

Obwieszczenie Starosty Lubińskiego

z dnia 28.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia wraz z budową studni chłonnych D1-D10, […]
Czytaj więcej…

Gmina Lubin dla #GaszynChallenge

Meldujemy wykonanie zadania!  Gmina Lubin dziękuję za nominację do #GaszynChallenge Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycy oraz Gminie Rudna. My nominujemy Starosto Powiatowe w Lubinie, PKS Lubin oraz LKS Iskrę Księginice. Pompowanie już było, teraz czas na wpłacanie. Zasady są bardzo proste, osoby […]
Czytaj więcej…

Wybory 2020 – korespondencyjnie i poza miejscem zamieszkania

Zaledwie piętnastu z ponad 12,5 tys. osób uprawnionych do głosowania  w Gminie Lubin zdecydowało się skorzystać z trybu korespondencyjnego. Termin składania zgłoszeń w tej sprawie upłynął 16 czerwca.  Zamiar głosowania korespondencyjnego mogą jeszcze zgłaszać wyborcy, podlegający kwarantannie i izolacji. Wyborca podlegający w […]
Czytaj więcej…

Ośrodek Kultury Gmina Lubin wznawia warsztaty

OKGL wznawia zajęcia i warsztaty artystyczne. Po przerwie spowodowanej pandemią do prób powróciły zespoły folklorystyczne i wokalne Gminy Lubin, a także Teatr Tańca. 24 czerwca ponownie wystartują, cieszące się olbrzymim zainteresowaniem warsztaty malarskie dla dorosłych. W środy obywać się będą w Pieszkowie, […]
Czytaj więcej…