Archiwum: wójt gminy lubin

Konkurs fotograficzny „Polska smakuje”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz trzeci organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny „Polska smakuje”. Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób, które ukończyły 16 lat. […]
Czytaj więcej…

Przerwa w dostawie wody z powodu planowanych prac modernizacyjnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 24 lipca br. w godzinach 9:00 od 14:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla  mieszkańców miejscowości Miłosna, Miłoradzice, Gogołowice, Buczynka. Przerwa spowodowana jest pracami na Stacji podnoszenia ciśnienia wody w […]
Czytaj więcej…

Dodatkowe pieniądze dla bezrobotnych z terenów wiejskich

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy, zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. To pieniądze w ramach ministerialnej rezerwy, trafią do osób które utraciły pracę w wyniku pandemii oraz osób zamieszkujących tereny wiejskie. PUP w Lubinie otrzymał 1 mln 82 tys. zł na finansowanie programów […]
Czytaj więcej…

Darmowa pomoc prawna – poradnictwo obywatelskie

Na terenie całej Polski funkcjonuje ponad 1500 punktów darmowej pomocy i poradnictwa. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w […]
Czytaj więcej…

Okresowa ocena jakości wody

Zgodnie z ustawą i rozporządzeniem Ministra Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna jest zobligowana do sporządzania okresowych ocen jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Analizując sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wody w I półroczu 2020 roku w Gminie Lubin,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny […]
Czytaj więcej…