Archiwum: wójt gminy lubin

OHP – trwa nabór do szkół

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży zagrożonej demoralizacją. Ośrodek Szkolenia i Wychowania   Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śl. Prowadzi nadal rekrutację […]
Czytaj więcej…

Pakiety wsparcia dla seniorów

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!”,  której partnerem jest  Gmina Lubin,  do grupy seniorów trafią w najbliższym czasie tzw. pakiety wsparcia. Osoby wymagające wsparcia wskaże Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. To pakiety edukacyjno-aktywizujące. Izolacja społeczna i odcięcie od […]
Czytaj więcej…

Świat piosenki – on line

Ośrodek Kultury Gminy Lubin powoli zbliża się do rozstrzygnięcia konkursu „Świat Piosenki”. W tym roku odnotowano rekordową liczbę aż 51 zgłoszeń z całej Polski! Jest to pierwsza edycja tego konkursu on line, która dodatkowo została urozmaicona o nagrodę publiczności. Już od dziś, […]
Czytaj więcej…

Dla Polaków na Ukrainie

Gmina Lubin jest po raz kolejny partnerem projektu Wolontariusze dla Polaków na Ukrainie, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy. Przekazujemy dzięki wolontariuszom artykuły szkolne i piśmiennicze dla potrzebujących. Dwa lata temu w ramach tej […]
Czytaj więcej…

Nowe książki historyczne w bibliotece

Instytut Pamięci Narodowej w ramach projektu „Biblioteka na to czeka” przekazał Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszówce nieodpłatnie swoje publikacje. Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego Instytutu Pamięci Narodowej. Do Biblioteki w Raszówce […]
Czytaj więcej…