Archiwum: wójt gminy lubin

Dopłaty, ulgi i zwolnienia dla mieszkańców

W ubiegłym roku prawie 20% budżetu przeznaczono na różne dopłaty i ulgi dla mieszkańców. Pochłonęły one 21 mln 767 tysięcy złotych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, wliczając noworodki i seniorów, z gminnej kasy dopłacono do każdej osoby 1 376 zł. Na 21 mln […]
Czytaj więcej…

Możliwe opóźnienia w odbiorze odpadów w czterech miejscowościach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin informuje, że w dniu dzisiejszym tj: 20.08.2020 r. z powodu problemów technicznych samochodu specjalistycznego typu śmieciarka, mogą być utrudnienia w odbiorze zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowościach:  Chróstnik, Księginice, Szklary Górne, Owczary. Za utrudnienia przepraszamy.

Realizacja ubiegłorocznego budżetu

Na ostatniej sesji Rady Gminy Lubin wójt Tadeusz Kielan przedstawiał sprawozdanie z realizacji ubiegłorocznego budżetu. Rozpatrywali go i zatwierdzali później radni. Wszyscy obecni na sesji zagłosowali za przyjęciem tego dokumentu. W 2019 roku wpływy dochodów przekroczyły 111 mln 913 tys. zł , […]
Czytaj więcej…

20 tysięcy na działalność gospodarczą dla mieszkańców terenów wiejskich

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłosił nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. To pieniądze dla około 20 osób bezrobotnych, które utraciły możliwość zarobkowania po 15 marca 2020 roku w związku z utratą pracy (w ramach umowy o pracę, umowy […]
Czytaj więcej…

Absolutorium i wotum zaufania dla wójta Tadeusza Kielana

Raport o stanie gminy za rok 2019, sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za miniony rok oraz pozytywne opinie komisji rewizyjnej Rady Gminy Lubin i Regionalnej Izby Obrachunkowej stały się podstawą do udzielenia kolejnego wotum zaufania oraz absolutorium Tadeuszowi Kielanowi, wójtowi Gminy Lubin. […]
Czytaj więcej…