Archiwum: Gmina Lubin

Uwaga na oszustwa związane z bonem turystycznym

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że po doniesieniach  medialnych o ofertach odsprzedaży bonu turystycznego, Polska Organizacja Turystyczna uruchomiła specjalny adres mailowy nieprawidlowosci@bonturystyczny.gov.pl. Zgłoszenia, które będą dotyczyć sprzedaży bonów, organizacja kierować będzie do organów ścigania. Celem wprowadzenia Ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, było wsparcie polskich […]
Czytaj więcej…

Wójt Gminy Lubin

 ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie Miłoradzice Ogłoszenie III Miłoradzice

Protest w słusznej sprawie – kary nie będzie!

– Obwinieni są winni zarzucanych im wykroczeń, jednak ze względu na okoliczności sąd odstępuje od wymierzenia kary i jednocześnie zwalnia od konieczności uiszczenia kosztów sądowych – ogłosiła dziś Magdalena Bielecka, sędzia w procesie 21 mieszkańców Gminy Lubin obwinianych m.in. o tarasowanie torowiska […]
Czytaj więcej…

Malowane farbą i sercem

W Pieszkowie zorganizowano wernisaż prac powstałych podczas warsztatów malarstwa prowadzonych przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin. Mamy w gminie wiele utalentowanych artystycznie osób i już wiadomo, że ich talenty będą rozwijane na kolejnych warsztatach, które powrócą po wakacjach. W świetlicy w Pieszkowie spotkali […]
Czytaj więcej…

Sesja absolutoryjna

Na 17 sierpnia zwołano sesję, podczas której Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin przedstawi raport o stanie gminy za rok 2019.Po dyskusji na tym raportem radni będą głosować w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania. Bardzo ważnym punktem obrad będzie także rozpatrzenie i zatwierdzenie […]
Czytaj więcej…